Koeltrailer temperatuur monitoring.

“Reefer” trailers en trucks worden al lang gebruikt door logistieke dienstverleners en zijn in het algemeen beter bekend onder de naam koeltrailer of koelcontainer. (met koeltrailers worden ook koelcontainers bedoeld). Koeltrailers zijn uitgerust met koelunits en isolatie met als doel om een bepaalde temperatuur tijdens transport te handhaven zodat de hierin vervoerde goederen niet bederven. Met een koeltrailer temperatuur monitoring systeem is het mogelijk om gedurende het hele logistieke proces de trailer en inhoud te monitoren.

Voorbeelden van goederen die met koeltrailers vervoerd worden zijn:

 • voedsel (ijs, gevogelte, vlees)
 • medische en farmaceutische producten
 • militaire operaties
 • noodhulp en rampenbestrijding
Familiarizing with the anatomy of reefer Trailer temperature

Photo Credit: fixonroad.com

Een koeltrailer is qua opbouw nagenoeg hetzelfde als eenzelfde “reguliere” trailer met het verschil dat een koeltrailer is voorzien van extra maatregelen om te zorgen dat de temperatuur intern constant blijft en niet beïnvloed wordt door de omgeving. De volledig unit is voorzien van isolatie en daarnaast is ook het dak van een koeltrailer vaak met materiaal uitgevoerd dat warmte en UV-golven kan reflecteren. Als laatste zijn koeltrailers vaak voorzien van een koelinstallatie.

Nieuwe koeltrailers zijn tegenwoordig vaak uitgerust met alarmsystemen om te voorkomen dat tijdens transport iets fout gaat. Daarnaast kan er ook een trackingsysteem met online monitoring aanwezig zijn voor regelmatige bewaking van locatie en temperatuur.

Belang van de koeltrailer temperatuur

Door de verschillende goederen die worden vervoerd in koeltrailers betekend dit ook een brede range aan temperaturen welke in de trailer kunnen heersen en het te vervoeren product en de omgeving waar het transport plaats vind is een belangrijke factor bij de keuze van het type trailer en het type koeling. Een koeltrailer kan door 2 verschillende manieren gekoeld worden.

 • Cryogene koeling – bevroren kooldioxide-ijs gebruiken om de koeling te behouden
 • Generatoren – dieselgeneratoren die aan de container zijn bevestigd

Koeltrailers zijn nagenoeg altijd wit van kleur doordat de witte kleur het licht reflecteert. De trailer reflecteert daardoor dus zonlicht, waardoor ook de warmte vanuit het zonlicht voor een belangrijk deel wordt afgestoten.

Waarom koeltrailer temperatuur monitoring.

Koeltrailer temperatuur monitoring heeft betrekking op het handhaven van de juiste temperatuur in de trailer unit tijdens het transport. Temperatuurregeling is cruciaal voor logistieke dienstverleners omdat:

 • het is een garantie dat het de kwaliteit van goederen niet in gevaar heeft
 • onveilige temperatuuromstandigheden beperken die kunnen worden toegeschreven aan de bederfelijke kwaliteit van het item
 • voorkomen dat leveringsprojecten momenteel kosten besparen

Koeltrailer temperatuur monitoring voor farmaceutische producten

Farmaceutische producten worden vaak vervoerd in koeltrailers vanwege de biologische ingrediënten in medicijnen en vaccins waardoor de bederfelijkheid van deze goederen zeer hoog is. Als de temperatuur dus niet goed blijft tijdens transport dan verslechterd de kwaliteit zeer snel. Beheersing van de temperatuuromstandigheden is dus een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat er geen chemische afbraak in vaccins plaats vind tijdens het transport is.

In het algemeen kunnen de temperatuur bereiken waarin geneesmiddelen goed gehouden worden verdeeld worden in 3 klassen:

 • Gekoeld: van -8 °C tot + 2°C
 • Kamertemperatuur: tussen de 20°C en 25°C
 • Cryogeen: alles onder 0°C met uitersten tot wel -150°C

Het is dus van groot belang om de temperatuur van koelcontainers te monitoren vooral voor koelcontainers die geneesmiddelen vervoeren. Om enkele voordelen te noemen van een juiste temperatuurbewaking:

Kwaliteit van vaccins

Door het handhaven van de juiste temperatuuromstandigheden wordt de kwaliteit van vaccins gewaarborgd. Door wereldwijde verspreiding vaccins ter terugdringing van de vele overdraagbare ziekten is het van groot belang dat de vaccins na het lange transport nog steeds van de juiste kwaliteit zijn en dus effectief wanneer deze toegediend worden.

Naleving van de regelgeving

Naleving van de regelgeving is zeer belangrijk en moet ook nagewezen kunnen worden. Dit start al bij de veiligheidsprotocollen opgesteld door de producent, maar omvat ook zaken zoals milieu omstandigheden. Het voldoen aan relevante regelgeving garandeert de betrouwbaarheid van de levering. Monitoring van de koeltrailers geeft dus bewijs dat de regelgeving tijdens transport op de juiste manier nagevolgd is.

Vermindering van vaccinverspilling

Temperatuurschommelingen vormen een bron van gevaar  en elke verandering in conditie tijdens transport brengt de werking van het vaccin zelf in gevaar. Dit kan leiden tot verspilling van vaccins of het niet accepteren van de levering. Het handhaven van de juiste temperatuur voorkomt dit risico.

Verhoog de winst

Met minder afwijzing en zonder verspillingen is een vaccinatie traject succesvoller en sneller voltooid. Dit betekend een winst met het oog op de volksgezondheid, maar ook voor de producent/leverancier van het vaccin. Minder verspilling betekend een hogere winst en ook vertragingen in leveringen kosten soms contractueel behoorlijk wat geld kosten.

Verbetering van koeltrailer monitoring

Photo credit: www.ttnews.com

Optimale temperatuuromstandigheden in koeltrailers kan op verschillende manieren gegarandeerd worden. Het gebruik van innovatieve technologieën kan het verschil betekenen in een logistiek systeem.

Sensoren als temperatuurrecorders

Omdat het van belang is dat temperatuurregistratie regelmatig plaats vindt, is het niet praktisch om dit handmatig te meten en dit is nog afgezien van de kans op menselijke fouten. Hierdoor is het een betere keuze om remote monitoring sensoren te gebruiken welke kunnen dienen als dataloggers en welke continue of op gezette tijden de temperatuurconditie bewaken, registreren en desgewenst doorsturen.

GPS-volgsysteem

GPS-tracking is een belangrijke aanvulling op een uitgebreid fleet-managementsysteem. Dit maakt het mogelijk om ook de positie van de trailer inzichtelijk te maken en afwijkingen van de route met als gevolg langere reistijden inzichtelijk te maken. Informatievoorziening over reistijd en beweging worden makkelijker met GPS-tracking waardoor vertraging verminderd kan worden en het eenvoudiger is om te committeren aan tijdige leveringen.

Gespecialiseerde sensoren

Vaak kan het van belang zijn om vanwege mogelijke externe invloeden, het monitoring systeem uit te breiden met andere bewakingsmogelijkheden. Deze hebben dan niet direct relatie met de werking van de koeltrailer zelf, maar kunnen een belangrijk hulpmiddel vormen. Denk hierbij aan:

 • beveiligingssensor (zorg voor geautoriseerde toegang)
 • omgevingssensor (vochtigheid, ultra lage temperatuur, luchtdruk)
 • vermogensbewakingssensoren (batterijbewaking, spanning, online vermogensmeter)

De MCB Techniek monitoring oplossing

AKCP Wireless Temperature Sensor and Data Logger

Om de productkwaliteit te waarborgen, moet het monitoring systeem over de gehele logistieke keten inzetbaar zijn en van afstand bekeken kunnen worden. Systemen die vergelijkbaar zijn met het AKCP Vaccine Transport and Storage System kunnen zendingen vaak niet volgen van fabriek tot levering en tot aan de eindgebruiker. Door het gebruik van Wireless Tunnel draadloze temperatuursensoren met kalibratie worden mogelijke fouten tijdens transport onderweg voorkomen. De sensoren zijn klein en mobiel waardoor deze in kleine ruimtes geplaatst kunnen  worden waardoor gebruikers zelfs informatie kunnen hebben tot op individueel item niveau.

De mogelijkheden van een IoT-cloud gebaseerd platform zoals dat van AKCP’s Pharma-mon-server brengt de monitoringsmogelijkheden naar een heel ander niveau. Geïmplementeerde sensoren kunnen informatie delen met de server en deze kan vooropgezette rapporten genereren indien dan nodig is. De extra mogelijkheden van dit platform zijn onder andere:

 • grafieken en rapporten voor digitale ondertekening met het oog op naleving van de regelgeving.
 • eenvoudige drag-and-drop gebruikersinterface om zendingen over te dragen via de toeleveringsketen.
 • gedetailleerde geschiedenis, inventaris en waarschuwingen van koeltrailers.

De door MCB Techniek geleverde remote monitoring systemen kunnen gebruikt worden om nog breder aan de bewakingsbehoefte van uw koelcontainers te voldoen, bijvoorbeeld door integratie van de volgende informatie:

 • vermogensbewaking
 • temperatuurschommelingen
 • levering stopt
 • routeafwijking
 • Deurcontact monitoring voor openen en sluiten van de trailer

Het uitbreiden van het monitoringsysteem van koeltrailers zal resulteren in enkele belangrijke extra voordelen welke misschien niet direct met de traditionele transport op zich van doen hebben, maar van grote waarde zijn in het grotere geheel. Dit is goed voor:

Kosten verlagen

Door locatiemonitoring kunnen efficiënte routes uitgezet worden, waarmee bespaard kan worden op brandstof- en tolkosten als ook op arbeidskosten. Een klein effect is dat door het verminderen van de gereden afstand, de slijtage aan de trailer en trekkend voortuig relatief gezien minder worden.

Eenvoud

Het doel van toevoegen van technologie is om het leven te vergemakkelijken en het menselijk handelen te verminderd, dit beperkt hierdoor ook de mogelijkheid tot optreden van menselijke fouten. Het is niet meer noodzakelijk om andere taken uit te voeren dan de dagelijkse taken die gelden voor andere niet koeltrailer gerelateerd transport. Het enige wat nodig is, is één monitoring specialist die de gegevens afkomstig van de verschillende monitoring systemen in de gaten houdt en met elkaar vergelijkt. Dit betekend dus minder training en eenvoud in inzet van personeel en apparatuur.

Betere klantenservice

Verantwoording is essentieel voor logistieke dienstverleners. Bij de leveringen middels een koeltrailer zijn er vaste voorwaarden waaraan de transporteur zich moet houden. De rapportage en grafieken bieden waardevolle informatie om aan klanten te overleggen over het verloop van het transport. Deze service biedt klanten zekerheid dat de levering veilig en op schema plaats vind.

AKCP Vaccine Transport and Storage System

Een juist ingezet en uitgebreid koeltrailer temperatuur monitoring systeem vergemakkelijkt het op tijd en volgens afspraak en dus met behoud van kwaliteit afleveren van de goederen.

Referenties:

www.trakkitgps.com    

Reefer Trailer Temperature Optimization using AKCP Monitoring Solutions (pharma-mon.com)

Geplaatst in nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *