Beton uitharding monitoring

Monitoring van de temperatuur bij de uitharding van uw gestorte beton zorgt voor optimale uitharding, vooral bij extreme weersomstandigheden. Bereik de sterkte van het beton welke u nodig hebt door gebruik van de juiste monitoring apparatuur:

  • Bekabelde en draadloze sensoren
  • Beton temperatuursensoren
  • Maximaliseer de betonsterkte
  • Nauwkeurige gegevens van beton uitharding
  • Interne plaattemperatuur bewaken
  • Beton temperatuur regelen tijdens uitharding

Waarom is het bewaken van de temperatuur van beton belangrijk?

Het uithardingsproces van beton is een chemisch proces, bekend als hydratatie. Dit is wanneer de belangrijkste chemische verbindingen in de cementvorm zich binden met de watermoleculen en hydraten worden. Als de temperaturen te hoog of te laag zijn, verstoort dat deze chemische reactie wat weer nadelig is voor de ontwikkeling van de betonsterkte. Nauwkeurige monitoring van de temperaturen in het beton tijdens de hydratatie (uitharding) helpt om te bepalen dat:

  1. De temperaturen binnen het toegestane bereik zijn gebleven tijdens het hydratatieproces
  2. De sterkteontwikkeling van het beton op de juiste manier is verlopen.

De temperatuur in de betonmassa varieert, de kerntemperaturen verschillen van de oppervlaktetemperaturen en de industrienormen bepalen de maximale temperatuurverschillen op basis van de specifieke betonspecificaties.

Enkele van de meest kritieke momenten tijdens de bouw zijn tijdens en direct na het beton storten. Vooral bij extreme weersomstandigheden zijn zeer hoge of juist lage omgevingstemperaturen van invloed op het mengen en uitharden van het beton. Daarom is monitoring van de uithardingstemperaturen van beton van essentieel belang om de uiteindelijke integriteit van de constructie te kunnen garanderen.

Beton uitharding bij warm weer

Het betonvochtgehalte in de vroege stadia van hydratatie is belangrijk om de specifieke mengsterkte te bereiken. De chemische reacties die betrokken zijn bij hydratatie zorgen ervoor dat het beton uitdroogt. Als de temperatuur te hoog is tijdens hydratatie, zal deze sneller drogen, wat resulteert in een snellere initiële sterktetoename, maar verlies van kracht in latere stadia. Daarom wordt over het algemeen een absoluut maximum temperatuur van 70 °C (160 ° F) aangehouden. Mocht tijdens het monitoring van de beton temperatuur vastgesteld worden dat de temperatuur hoger is of dreigt te worden dan 70°C kan hier actie op ondernomen worden door bijvoorbeeld toevoeging van koud water, ijs of koel aggregaten waardoor de lagere temperatuur gehandhaafd kan blijven.

Beton uitharding bij koud weer

Het uitharden van beton bij koud weer brengt het tegenovergestelde probleem met zich mee, het vertraagt de chemische reactie die verantwoordelijk is voor hydratatie en kan het zelfs volledig stoppen totdat de temperatuur weer stijgt. Dit maakt het van cruciaal belang dat de temperaturen gedurende minimaal 48 uur na het gieten op minimaal 5 °C (40 ° F) worden gehouden. Koude temperaturen kunnen ervoor zorgen dat het beton zijn doelsterkte niet krijgt. Naarmate het hydratatieproces door gaat worden na verloop van tijd kristallen gevormd in het beton. Door dit proces kan het maanden of zelfs jaren duren voordat de volledige sterkte van het beton wordt verkregen. Als de temperatuur onder de aanbevolen temperaturen daalt, stoppen de kristallen met groeien.

Mocht tijdens het monitoring van de beton temperatuur vastgesteld worden dat de temperaturen lager worden dan de gewenste en benodigde temperaturen dan kan door gebruik van bijvoorbeeld isolatie- of verwarmingsdekens of door toevoer van stoom de temperatuur omhoog gebracht worden naar de vereiste minimale uithardingstemperaturen waardoor het proces van uitharding door kan gaan.

AKCP sensoren om de beton temperatuur te bewaken

AKCP levert draadloze temperatuursensoren die voorafgaand aan het beton storten ingebed kunnen worden. Deze sensoren verzenden dan live sensorgegevens die worden verzameld via een wireless tunnel™ gateway. De draadloze batterij gevoede sensoren bewaken de temperatuur in de cementplaat tijdens hydratatie. Door elke 15 minuten temperatuurgegevens uit te zenden, kan het temperatuur verloop gevolgd worden en de gegevens gebruikt worden om een goede uitharding te garanderen en te bepalen wanneer de specifieke betonsterkte is bereikt. De verzamelde gegevens geven een betonuithardingsprofiel waardoor zeer snel de sterkte bepaald kan worden. Dit betekent dat de betonbekisting op het juiste moment kan worden verwijderd wat het bouwproces kan versnellen, ofwel er voor zorgt dat de veiligheid wordt gewaarborgd doordat de bekisting en steunen niet te vroeg worden verwijderd.

betonuithardingssensor bewapening

De sensorCure™ Wireless Tunnel sensoren worden vastgemaakt aan de bewapening voordat ze worden ingegoten en verzenden gegevens naar een draadloze gateway in de buurt met cloud connectiviteit. Deze IoT intelligente beton sensoren geven u toegang tot de gegevens via mobiele telefoon, tablet of pc. Bekijk en download rapporten met grafieken van de temperatuur tijdens het uitharden. Stel grenswaarden in om e-mail- of sms-waarschuwingen te ontvangen wanneer de gewenste temperaturen worden bereikt of als de temperaturen buiten de toegestane limieten liggen. De radiomodule wordt enkele centimeters in het beton geplaatst voor het beste signaal en de temperatuursensor kan dieper worden geplaatst in grotere volumes zoals keerwanden, dammen en kolommen met een grote diameter.