Integriteitsmeting drukvaten

Akoestische emissie wordt gebruikt om tijdens integriteitsmeting van drukvaten te controleren of deze de maximale druk nog kunnen weerstaan. Tanks en vaten die onder normaal bedrijf onder druk staan moeten met enige regelmaat getest worden of die nog steeds veilig zijn om de maximale druk te weerstaan. Door veroudering van het materiaal door de diverse drukcycli, door temperatuurwisselingen of door gebruik en omgeving kan de integriteit van dergelijke opslagmedia verslechteren wat een direct gevaar vormt voor de gebruiker van deze tanks en vaten.

De techniek

Akoestische emissie wordt gebruikt om defecten in materialen te lokaliseren. De techniek hierachter is dat bij diverse materialen (en zeker staal) geluidsgolven ontstaan zodra dit materiaal onder spanning komt te staan of er een defect ontstaat.

Door bij de integriteitsmeting tijdens de drukverhoging in de drukvaten zoals tanks of vaten het akoestische emissie meetsysteem te laten luisteren naar de aanwezigheid van deze geluidsgolven en indien die ontstaan deze te registreren, kan direct tijdens de test de invloed van de druktest op uw tank bepaald worden. Het grote voordeel is dat deze test zeer nauwkeurig en reproduceerbaar is en uitgevoerd kan worden zonder dat het vat leeggehaald hoeft te worden. In de meeste gevallen is dit een volwaardig alternatief voor een inwendig onderzoek.

Indien op de juiste manier uitgevoerd is het met AE meettechniek zelfs mogelijk om aan de hand van de geregistreerde geluidsgolven plaatsbepaling uit te voeren van een eventueel defect in het meetobject.

Het voordeel

Akoestische Emissie meting is een niet destructieve (NDO) methode met het grote voordeel dat deze techniek ten opzichte van andere NDO technieken uitgevoerd kan worden terwijl het opslagmedium nog gevuld is. Daarnaast is het met AE meettechniek mogelijk om meerdere tanks gelijktijdig te testen terwijl deze onder druk gebracht worden. Het resultaat hiervan is dat veel tijd en hierdoor geld bespaard kan worden en de assets veel sneller weer beschikbaar zijn voor gebruikt

Normering:

AE meettechniek voor de periodieke controle van drukgevulde opslagtanks is genormeerd wat het voordeel heeft dat alles waaraan voldaan moet worden om een goede meting te realiseren beschreven is in de betreffende norm.

De van toepassing zijnde normen zijn onder andere:

  • CEN EN 12817: 2010 LPG Equipment and accessories – Inspection and requalification of LPG tanks up to and including 13 m³
  • CEN EN 12819:2009 LPG equipment and accessories – Inspection and requalification of LPG tanks greater than 13 m³
  • CEN EN 13445-5 :2009 Unfired pressure vessels – Part 5: Inspection and testing (Annex E).
  • CEN EN 14584:2013 Non-destructive testing – Acoustic emission – Examination of metallic pressure equipment during proof testing – Planar location of AE sources
  • CEN EN 15495:2007 Non Destructive testing – Acoustic emission – Examination of metallic pressure equipment during proof testing – Zone location of AE sources
  • CEN EN ISO 16148:2006 Gas cylinders – Refillable seamless steel gas cylinders – Acoustic emission testing (AT) for periodic inspection.