Koeltrailer temperatuur monitoring.

“Reefer” trailers en trucks worden al lang gebruikt door logistieke dienstverleners en zijn in het algemeen beter bekend onder de naam koeltrailer of koelcontainer. (met koeltrailers worden ook koelcontainers bedoeld). Koeltrailers zijn uitgerust met koelunits en isolatie met als doel om een bepaalde temperatuur tijdens transport te handhaven zodat de hierin vervoerde goederen niet bederven. Met een koeltrailer temperatuur monitoring systeem is het mogelijk om gedurende het hele logistieke proces de trailer en inhoud te monitoren.

Voorbeelden van goederen die met koeltrailers vervoerd worden zijn:

 • voedsel (ijs, gevogelte, vlees)
 • medische en farmaceutische producten
 • militaire operaties
 • noodhulp en rampenbestrijding
Familiarizing with the anatomy of reefer Trailer temperature

Photo Credit: fixonroad.com

Een koeltrailer is qua opbouw nagenoeg hetzelfde als eenzelfde “reguliere” trailer met het verschil dat een koeltrailer is voorzien van extra maatregelen om te zorgen dat de temperatuur intern constant blijft en niet beïnvloed wordt door de omgeving. De volledig unit is voorzien van isolatie en daarnaast is ook het dak van een koeltrailer vaak met materiaal uitgevoerd dat warmte en UV-golven kan reflecteren. Als laatste zijn koeltrailers vaak voorzien van een koelinstallatie.

Nieuwe koeltrailers zijn tegenwoordig vaak uitgerust met alarmsystemen om te voorkomen dat tijdens transport iets fout gaat. Daarnaast kan er ook een trackingsysteem met online monitoring aanwezig zijn voor regelmatige bewaking van locatie en temperatuur.

Belang van de koeltrailer temperatuur

Door de verschillende goederen die worden vervoerd in koeltrailers betekend dit ook een brede range aan temperaturen welke in de trailer kunnen heersen en het te vervoeren product en de omgeving waar het transport plaats vind is een belangrijke factor bij de keuze van het type trailer en het type koeling. Een koeltrailer kan door 2 verschillende manieren gekoeld worden.

 • Cryogene koeling – bevroren kooldioxide-ijs gebruiken om de koeling te behouden
 • Generatoren – dieselgeneratoren die aan de container zijn bevestigd

Koeltrailers zijn nagenoeg altijd wit van kleur doordat de witte kleur het licht reflecteert. De trailer reflecteert daardoor dus zonlicht, waardoor ook de warmte vanuit het zonlicht voor een belangrijk deel wordt afgestoten.

Waarom koeltrailer temperatuur monitoring.

Koeltrailer temperatuur monitoring heeft betrekking op het handhaven van de juiste temperatuur in de trailer unit tijdens het transport. Temperatuurregeling is cruciaal voor logistieke dienstverleners omdat:

 • het is een garantie dat het de kwaliteit van goederen niet in gevaar heeft
 • onveilige temperatuuromstandigheden beperken die kunnen worden toegeschreven aan de bederfelijke kwaliteit van het item
 • voorkomen dat leveringsprojecten momenteel kosten besparen

Koeltrailer temperatuur monitoring voor farmaceutische producten

Farmaceutische producten worden vaak vervoerd in koeltrailers vanwege de biologische ingrediënten in medicijnen en vaccins waardoor de bederfelijkheid van deze goederen zeer hoog is. Als de temperatuur dus niet goed blijft tijdens transport dan verslechterd de kwaliteit zeer snel. Beheersing van de temperatuuromstandigheden is dus een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat er geen chemische afbraak in vaccins plaats vind tijdens het transport is.

In het algemeen kunnen de temperatuur bereiken waarin geneesmiddelen goed gehouden worden verdeeld worden in 3 klassen:

 • Gekoeld: van -8 °C tot + 2°C
 • Kamertemperatuur: tussen de 20°C en 25°C
 • Cryogeen: alles onder 0°C met uitersten tot wel -150°C

Het is dus van groot belang om de temperatuur van koelcontainers te monitoren vooral voor koelcontainers die geneesmiddelen vervoeren. Om enkele voordelen te noemen van een juiste temperatuurbewaking:

Kwaliteit van vaccins

Door het handhaven van de juiste temperatuuromstandigheden wordt de kwaliteit van vaccins gewaarborgd. Door wereldwijde verspreiding vaccins ter terugdringing van de vele overdraagbare ziekten is het van groot belang dat de vaccins na het lange transport nog steeds van de juiste kwaliteit zijn en dus effectief wanneer deze toegediend worden.

Naleving van de regelgeving

Naleving van de regelgeving is zeer belangrijk en moet ook nagewezen kunnen worden. Dit start al bij de veiligheidsprotocollen opgesteld door de producent, maar omvat ook zaken zoals milieu omstandigheden. Het voldoen aan relevante regelgeving garandeert de betrouwbaarheid van de levering. Monitoring van de koeltrailers geeft dus bewijs dat de regelgeving tijdens transport op de juiste manier nagevolgd is.

Vermindering van vaccinverspilling

Temperatuurschommelingen vormen een bron van gevaar  en elke verandering in conditie tijdens transport brengt de werking van het vaccin zelf in gevaar. Dit kan leiden tot verspilling van vaccins of het niet accepteren van de levering. Het handhaven van de juiste temperatuur voorkomt dit risico.

Verhoog de winst

Met minder afwijzing en zonder verspillingen is een vaccinatie traject succesvoller en sneller voltooid. Dit betekend een winst met het oog op de volksgezondheid, maar ook voor de producent/leverancier van het vaccin. Minder verspilling betekend een hogere winst en ook vertragingen in leveringen kosten soms contractueel behoorlijk wat geld kosten.

Verbetering van koeltrailer monitoring

Photo credit: www.ttnews.com

Optimale temperatuuromstandigheden in koeltrailers kan op verschillende manieren gegarandeerd worden. Het gebruik van innovatieve technologieën kan het verschil betekenen in een logistiek systeem.

Sensoren als temperatuurrecorders

Omdat het van belang is dat temperatuurregistratie regelmatig plaats vindt, is het niet praktisch om dit handmatig te meten en dit is nog afgezien van de kans op menselijke fouten. Hierdoor is het een betere keuze om remote monitoring sensoren te gebruiken welke kunnen dienen als dataloggers en welke continue of op gezette tijden de temperatuurconditie bewaken, registreren en desgewenst doorsturen.

GPS-volgsysteem

GPS-tracking is een belangrijke aanvulling op een uitgebreid fleet-managementsysteem. Dit maakt het mogelijk om ook de positie van de trailer inzichtelijk te maken en afwijkingen van de route met als gevolg langere reistijden inzichtelijk te maken. Informatievoorziening over reistijd en beweging worden makkelijker met GPS-tracking waardoor vertraging verminderd kan worden en het eenvoudiger is om te committeren aan tijdige leveringen.

Gespecialiseerde sensoren

Vaak kan het van belang zijn om vanwege mogelijke externe invloeden, het monitoring systeem uit te breiden met andere bewakingsmogelijkheden. Deze hebben dan niet direct relatie met de werking van de koeltrailer zelf, maar kunnen een belangrijk hulpmiddel vormen. Denk hierbij aan:

 • beveiligingssensor (zorg voor geautoriseerde toegang)
 • omgevingssensor (vochtigheid, ultra lage temperatuur, luchtdruk)
 • vermogensbewakingssensoren (batterijbewaking, spanning, online vermogensmeter)

De MCB Techniek monitoring oplossing

AKCP Wireless Temperature Sensor and Data Logger

Om de productkwaliteit te waarborgen, moet het monitoring systeem over de gehele logistieke keten inzetbaar zijn en van afstand bekeken kunnen worden. Systemen die vergelijkbaar zijn met het AKCP Vaccine Transport and Storage System kunnen zendingen vaak niet volgen van fabriek tot levering en tot aan de eindgebruiker. Door het gebruik van Wireless Tunnel draadloze temperatuursensoren met kalibratie worden mogelijke fouten tijdens transport onderweg voorkomen. De sensoren zijn klein en mobiel waardoor deze in kleine ruimtes geplaatst kunnen  worden waardoor gebruikers zelfs informatie kunnen hebben tot op individueel item niveau.

De mogelijkheden van een IoT-cloud gebaseerd platform zoals dat van AKCP’s Pharma-mon-server brengt de monitoringsmogelijkheden naar een heel ander niveau. Geïmplementeerde sensoren kunnen informatie delen met de server en deze kan vooropgezette rapporten genereren indien dan nodig is. De extra mogelijkheden van dit platform zijn onder andere:

 • grafieken en rapporten voor digitale ondertekening met het oog op naleving van de regelgeving.
 • eenvoudige drag-and-drop gebruikersinterface om zendingen over te dragen via de toeleveringsketen.
 • gedetailleerde geschiedenis, inventaris en waarschuwingen van koeltrailers.

De door MCB Techniek geleverde remote monitoring systemen kunnen gebruikt worden om nog breder aan de bewakingsbehoefte van uw koelcontainers te voldoen, bijvoorbeeld door integratie van de volgende informatie:

 • vermogensbewaking
 • temperatuurschommelingen
 • levering stopt
 • routeafwijking
 • Deurcontact monitoring voor openen en sluiten van de trailer

Het uitbreiden van het monitoringsysteem van koeltrailers zal resulteren in enkele belangrijke extra voordelen welke misschien niet direct met de traditionele transport op zich van doen hebben, maar van grote waarde zijn in het grotere geheel. Dit is goed voor:

Kosten verlagen

Door locatiemonitoring kunnen efficiënte routes uitgezet worden, waarmee bespaard kan worden op brandstof- en tolkosten als ook op arbeidskosten. Een klein effect is dat door het verminderen van de gereden afstand, de slijtage aan de trailer en trekkend voortuig relatief gezien minder worden.

Eenvoud

Het doel van toevoegen van technologie is om het leven te vergemakkelijken en het menselijk handelen te verminderd, dit beperkt hierdoor ook de mogelijkheid tot optreden van menselijke fouten. Het is niet meer noodzakelijk om andere taken uit te voeren dan de dagelijkse taken die gelden voor andere niet koeltrailer gerelateerd transport. Het enige wat nodig is, is één monitoring specialist die de gegevens afkomstig van de verschillende monitoring systemen in de gaten houdt en met elkaar vergelijkt. Dit betekend dus minder training en eenvoud in inzet van personeel en apparatuur.

Betere klantenservice

Verantwoording is essentieel voor logistieke dienstverleners. Bij de leveringen middels een koeltrailer zijn er vaste voorwaarden waaraan de transporteur zich moet houden. De rapportage en grafieken bieden waardevolle informatie om aan klanten te overleggen over het verloop van het transport. Deze service biedt klanten zekerheid dat de levering veilig en op schema plaats vind.

AKCP Vaccine Transport and Storage System

Een juist ingezet en uitgebreid koeltrailer temperatuur monitoring systeem vergemakkelijkt het op tijd en volgens afspraak en dus met behoud van kwaliteit afleveren van de goederen.

Referenties:

www.trakkitgps.com    

Reefer Trailer Temperature Optimization using AKCP Monitoring Solutions (pharma-mon.com)

Monitoring van de luchtkwaliteit op de werkplek

Waarom is monitoring van de luchtkwaliteit op de werkplek van groot belang?

Photo Credit: greenairenv.com

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is geschat dat luchtvervuiling binnenshuis, inclusief blootstellingen op de werkplek, verantwoordelijk is voor ongeveer 3% van het wereldwijde ziekteverzuim.

Bewaking van de luchtkwaliteit op de werkplek is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Onzichtbare verontreinigende stoffen zoals koolmonoxide, fijnstof en dampen afkomstig van verkeer of andere schadelijke chemicaliën bijvoorbeeld door verfwerkzaamheden kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken en hierdoor leiden tot een lagere productiviteit van de werknemers.

Gevolgen van slechte luchtkwaliteit binnenshuis

Gevaarlijke en verontreinigde stoffen kunnen leiden tot een hele reeks gezondheidsproblemen, variërend van ademhalingsproblemen tot het slecht begrepen sick building syndroom (SBS). Het niet volgen en reguleren van de luchtkwaliteit op de werkplek kan de volgende gevolgen hebben voor de werkgever en de werkplek:

1. Gezondheidsproblemen van werknemers, die leiden tot ziekteverzuim, verlagen de productiviteit.

De luchtkwaliteit binnenshuis is van cruciaal belang, niet alleen voor het comfort van de werknemers, maar belangrijker, ook voor hun welzijn in kantoren, klaslokalen en andere werkplekken. Hoofdpijn, uitputting, concentratieproblemen en ontstekingen van de ogen, neus, mond en longen zijn allemaal in verband gebracht met een slechte luchtkwaliteit binnenshuis. Slechte ventilatie veroorzaakt een slechte luchtkwaliteit op de werkplek waardoor ziekteverzuim omhoog gaat.

Daarom heeft het investeren in een goed ventilatiesysteem en een indoor lucht kwaliteit monitoring systeem een positief en kostengunstig effect. Hiermee kunt u voorkomen dat uw teamleden regelmatig of voor langere periodes gemist moeten worden.

Volgens een onderzoek van het Britse “Office for National Statistics” koste ziekteverzuim op de werkplek de Britse economie in 2016 circa 137 miljoen werkdagen, wat neerkomt op een kostenpost van ongeveer £ 18 miljard. De meest voorkomende verklaring voor het ziekteverzuim in dit onderzoek waren sick building syndrome (SBS) symptomen zoals hoesten en verkoudheid. Door monitoring en beheersing van de luchtkwaliteit op de werkplek kan dus de productiviteit van medewerkers verhoogd worden.

2. Ongezonde werkplek, wat kan leiden tot ongemak en stress voor de werknemers.

Door een combinatie van betere isolatie van gebouwen, een steeds verdere automatisering van de werkzaamheden en de steeds verder stijgende werkdruk ervaren medewerkers steeds vaker symptomen zoals:

 • Lichamelijk ongemak
 • Stress
 • Duizeligheid
 • Depressie
 • Maag- of darmklachten
 • Spier, en psychologische spanning

Waarbij een deel van de oorzaak ook te relateren is aan een slechte luchtkwaliteit binnenshuis. Maar het is ook bekend dat een slechte luchtkwaliteit ergere lichamelijke klachten kan veroorzaken zoals bijvoorbeeld astma en andere luchtwegaandoeningen. Daarnaast kunnen milieuverontreinigende stoffen of afgesloten ruimtes met vochtige binnenomgevingen, extreme temperaturen en te weinig of te veel luchtcirculatie ook ernstige gezondheidsproblemen voor de werknemers veroorzaken.

Oorzaken van een slechte luchtkwaliteit in bedrijfsgebouwen:

Photo Credit: spacewell.com

Er zijn vele oorzaken te noemen waardoor de luchtkwaliteit in bedrijfsgebouwen beïnvloed wordt. Als belangrijkste factoren kunnen de volgende genoemd worden:

 • Slechte ventilatie (gebrek aan buitenlucht)
 • Problemen met temperatuurregeling
 • Hoge of lage luchtvochtigheid.
 • Schilderwerkzaamheden
 • Stof (van werkzaamheden)
 • In directe omgeving van drukke wegen
 • Schimmel
 • Reinigingsmaterialen
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Chemicaliën

Hoe belangrijk is een luchtkwaliteit monitoring systeem op de werkplek?

Gezien de oorzaken en de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit op de werkplek is het van groot belang om een goed monitoring systeem te installeren waardoor de luchtkwaliteit continue in de gaten gehouden wordt. Naast het eerder genoemde voorkomen van ziekteverzuim kan een goed geïnstalleerd monitoring systeem ook helpen om te weten of:

 • Monitoren of de genomen maatregelen ook werkelijk naar behoren werken.
 • Reiniging van het HVAC systeem op de juiste manier uitgevoerd is
 • Een hulpmiddel bieden voor werknemers bij de keuze van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), vooral voor die situaties waarbij gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen.
 • Een bevestiging zijn voor medewerkers dat hun gezondheid en welzijn een topprioriteit is van de werkgever.

Het monitoring systeem voor de luchtkwaliteit.

Photo credit: us.softbankrobotics.com

Om de luchtkwaliteit op de werkvloer te monitoren levert MCB Techniek de oplossingen van AKCP. Met meer dan 30 jaar ervaring heeft AKCP zijn bestaansrecht bewezen met hoogwaardige producten en uitstekende klantenservice.

De AKCP Wireless Air Quality Sensor detecteert verschillende schadelijke gassen en geeft de waarde van de aanwezige gassen in de lucht weer via een VOS-index (Vluchtige Organische Stoffen).

Voorbeelden van de gassen die onder de VOS index vallen zijn:

 • Aceton (bijv. van verven en lijmen)
 • Tolueen (bijv. van meubels)
 • Ethanol (bijv. van parfum, reinigingsvloeistoffen)
 • Waterstofsulfide (bijv. van rottend voedsel)
 • Benzeen (bijv. van sigarettenrook)

De VOS-index is een logaritmische schaal met een relatieve weergave van de belasting ten opzichte van de typische gassamenstelling binnenshuis in de afgelopen 24 uur. De VOS-schaal is ingezet met een waarde van 0 tot 500 waarbij 100 de gemiddelde waarde voor een “normale” luchtsamenstelling in de omgeving is. Bij VOS waarden hoger dan 100 betekend dit dat er in de afgelopen 24 uur een verslechtering van de luchtkwaliteit en dus een hogere concentratie gevaarlijke stoffen opgetreden is. VOS waarden lager dan 100 geven een daarentegen een verbetering van de luchtkwaliteit aan.

De AKCP Wireless Air Quality Sensor kan ook de massa concentratie van (stof) deeltjes meten. Dit kan worden gebruikt bij IAQ-beoordelingen (Indoor Air Quality) van bijvoorbeeld clean rooms maar uiteraard ook voor andere werkplekken. Het is niet mogelijk om met de AQS sensor te bepalen welk type deeltje er aanwezig is, maar het is wel te duiden dat deze deeltjes afkomstig zullen zijn van:

 • Uitlaatgassen
 • Stofdeeltjes in de lucht
 • Stuifmeel.

Conclusie

Het verbeteren en monitoren van de luchtkwaliteit op de werkvloer biedt vele voordelen en met de Wireless Tunnel oplossing van AKCP is dit op een eenvoudige en kosten gunstige manier te realiseren waardoor het een ideale manier is om de tevredenheid en productiviteit van werknemers te verhogen en tegelijkertijd de efficiëntie van het bedrijf te verbeteren.

Bron:

Why is Indoor Air Quality Monitoring Important in the Workplace? (hvactechblog.com)

Draadloos sensornetwerk in datacenters

Waarom een draadloos sensornetwerk gebruiken in datacenters? Datacenters verbruiken vaak veel energie en het totale verbruik is de afgelopen jaren ook snel gegroeid als gevolg van de grote groei van de IT-industrie. Amerikaanse datacenters verbruiken gemiddeld 90 miljard kilowattuur elektriciteit per jaar. Om dit verbruik te kunnen leveren, zouden 34 kolencentrales nodig zijn, elk met een minimale capaciteit van 500 megawatt. Ook in Nederland zijn datacenters grootverbruikers van stroom en worden veel vermogen opgewekt door (nieuwe) zonneparken gebruikt om datacenters nog enigszins “groen” te houden.

Datacenters zijn momenteel al goed voor vier procent van het wereldwijde energieverbruik, met ongeveer 416 TeraWatt per jaar. Er wordt al voorspeld dat datacenters tegen 2040 verantwoordelijk zullen zijn voor 14 procent van het wereldwijde stroomverbruik en tegen 2025 zal 33 procent van de elektriciteitsbronnen gebruikt worden om datacenters van stroom te voorzien. Uit onderzoeken blijkt echter dat bijna 60 procent van de energie die in een datacenter wordt verbruikt, vaak verspild wordt vanwege het gebrek aan klimaatkennis en een extreem uitgebreide koelcapaciteit. Gezien de enorme hoeveelheid energieverbruik door datacenters en de hoeveelheid verspilde energie, kunnen datacenters daarom op de lange termijn schadelijk blijken te zijn en van grote invloed op het wel of niet bereiken van de eisen van het klimaatakkoord.

Bijna de helft van het energieverbruik wordt gebruikt voor niet direct IT gerelateerde toepassingen zoals bevochtiging, ventilatoren, koeling en verlichting. Als het nu lukt om het stroomverbruik hierdoor te verminderen, zal daardoor het totale stroomverbruik van datacenters uiteindelijk ook aanzienlijk verminderen zonder de functionaliteit van het datacenter aan te tasten.

Om mogelijk nadelige effecten en hoge kosten te voorkomen, is installatie van een draadloos sensornetwerk een ideaal alternatief. Een draadloos sensornetwerk voor klimaat monitoring kan helpen de energie-efficiëntie te verhogen en de prestaties van datacenters te optimaliseren. Een sensornetwerk heeft vaak sensoren voor het uitvoeren van de metingen, een router centraal datacollectiepunt welke de verzamelde gegevens verzendt en een centraal monitoring punt waar de gegevens gegevens verzameld worden om vervolgens met de meetwaarden analyses uit te voeren.

Wat zijn draadloze sensornetwerken?

Draadloze sensornetwerken zijn een netwerk van sensoren die draadloos kunnen communiceren om gegevens over het klimaat in de omgeving te verzenden en ontvangen. Het gebruik van draadloze sensornetwerken kan helpen om het energieverbruik voor niet-IT-taken te beheren, doordat deze de prestaties van diverse meetwaarden kunnen weergeven en vergelijken.

Deze sensoren zijn vaak ontworpen om vochtigheid, stroomverbruik, temperatuur en druk te monitoren. Informatie over deze aspecten wordt in realtime beschikbaar gesteld. Zodra de gegevens van deze sensoren zijn verzameld, worden ze geanalyseerd door een geïntegreerd softwareproduct. Hierdoor kan het personeel informatie verzamelen over de status van het IT-verbruik en bepalen waar een storing plaatsvindt. Hierdoor kan het personeel deze onmiddellijk repareren, wat vervolgens het totale energieverbruik zal verminderen. Bovendien, omdat het de omstandigheden in de ruimtes maximaliseert, wordt het energieverbruik per vierkante meter van de ruimte ook verminderd.

Waarom is er behoefte aan draadloze sensornetwerken?

Omdat draadloze sensornetwerken het mogelijk maken om realtime beslissingen te nemen, wordt het beheren van een datacenter efficiënter. Deze realtime capaciteit is te danken aan de mogelijkheid van draadloze sensorapparaten om data naar gateways te verzenden. De gegevens worden vervolgens verwerkt om de software voor visuele weergave. Deze gegevens kunnen dan worden geanalyseerd en indien nodig kunnen er aanpassingen gedaan worden.

Eerdere datacentertechnologie had veel onnodig energieverbruik en kon geen optimaal energieverbruik bieden. Het gebouwautomatiseringssysteem (GBS) is het systeem dat de ruimte omstandigheden in veel datacenters regelt. Hierdoor is informatie over temperatuur te zien via een dashboard. De informatie is echter mogelijk niet voldoende, omdat koeling en ruimte conditionering in datacenters vaak door meerdere koeleenheden geregeld wordt welke onafhankelijk van elkaar functioneren. De “oude” systemen kunnen de efficiëntie van elke koelunit niet onafhankelijk meten. Daarom zal het voor de medewerkers moeilijker zijn om de specifieke energie-efficiëntie van de individuele eenheden niet kennen.

In de afgelopen jaren zijn draadloze sensoren verder ontwikkeld en kunnen ze uitgebreide informatie in realtime verstrekken. Hierdoor kunnen medewerkers op basis van de specifieke informatie de beslissingen nemen die nodig zijn om de operationele efficiëntie te verbeteren. Deze sensoren verzamelen de benodigde gegevens en sturen deze via een draadloos netwerk naar een gateway. De gateway verzendt de informatie vervolgens naar een analysesoftware voor een beter begrip en visuele weergave. Afhankelijk van de systeeminstellingen kan voor elke koelunit of een groep koelunits een sensor worden geïnstalleerd.

Hieronder worden enkele van de voordelen van het gebruik van een draadloos sensornetwerk beschreven:

 • Visualisatie van koelprestaties door het gebruik van software
 • Voldoen aan vereiste vochtwaarde
 • Hotspots identificeren
 • Optimalisatie lay-out vloerindeling
 • Voorspellingen voor preventief onderhoud
 • Operationele controle en coördinatie van meerdere computerruimte airconditioner/ computerruimte luchtverdeler (CRAC/CRAH)
 • Effectiviteit van energieverbruik berekenen (PUE) in realtime

Energiebesparing

Door middel van installatie van een draadloos sensornetwerk kunnen energiebesparende verbeteringen worden aangebracht door de setpunt temperatuur van het datacenter aan te passen, de controle en coördinatie van CRAC- eenheden te maximaliseren, bevochtigingssystemen te verwijderen die gelijktijdige bewerkingen ondergaan, de lay-out van de dubbele vloer te optimaliseren en koude gangpad- of warme gang isolatiesystemen op te zetten. Door het gebruik van een draadloos sensornetwerk kan optimalisatie uitgevoerd worden van het stroomverbruik waardoor ook de uitstoot van broeikasgassen door het datacenters verminderd kan worden.

De resultaten van deze acties kunnen direct worden waargenomen via de visualisatiesoftware die door de fabrikant van het draadloze systeem wordt geleverd waardoor direct gezien kan worden of de optimalisatie van het koelsysteem van een datacenter profijt heeft.

Verbeterde efficiëntie

Om een koelsysteem te optimaliseren, is het belangrijk om rekening mee te houden de inlaattemperatuur van de server. Het is van vitaal belang om constant een temperatuur te handhaven die geschikt is voor het koelsysteem. Door middel van sensoren kan de inlaattemperatuur worden bepaald en ervoor worden gezorgd dat de temperatuur constant blijft. Aanvullend kan met andere sensoren een visuele weergave gegeven worden via warmte profiel kaarten waardoor meer inzicht ontstaat over het temperatuurprofiel van elke koelunit. Verbeterde efficiëntie van het koelsysteem zal ook helpen de totale operationele kosten te verlagen.

Flexibiliteit

Draadloze sensornetwerken meten de koelefficiëntie en kunnen elke parameter detecteren, inclusief het aantal luchtdeeltjes, vochtigheidsniveaus, temperatuur, hotspots detecteren, vermogensverbruik en aanwezigheid van vloeistoffen, enz. De benodigde sensor opbouw zal worden bepaald op basis van de eisen van de gebruiker voor bewaking en informatievoorziening als ook van de opbouw van het datacenter. De flexibiliteit van draadloze sensorsystemen maakt het een krachtig hulpmiddel voor elk bedrijf aangezien altijd uitgebreid kan worden zonder al te grote investeringen.

Return on Investment

PHOTO CREDIT: WWW.MICROCHIP.COM

Draadloze sensornetwerken bieden het maximale rendement op uw investering. Doordat deze sensoren consequent de verschillende onderdelen van datacenteractiviteiten bewaken, worden storingen eerder geïdentificeerd. Hierdoor kunnen problemen proactief worden aangepakt voordat ze ze resulteren in grotere problemen.

Bovendien blijkt het kosteneffectiever te zijn. Elke temperatuur en druk voor elk deel van de werking wordt op een optimaal niveau gehouden, wat betekent dat er geen onnodige energie wordt verbruikt. Dit vermindert op zijn beurt het stroomverbruik en resulteert in lagere energierekeningen.

Betere kapitaalinvesteringen

Slijtage wordt aanzienlijk verminderd als servers onder optimale omstandigheden worden gebruikt. Dit betekent dat ze voor langere tijd kunnen werken. De initiële investeringen hebben een langere gebruiksduur en de kosten voor reparaties of vervangingen zal over de gehele gebruiksduur aanzienlijk worden verminderd. Op de lange termijn zal dit grote besparingen op de operationele kosten opleveren.

Aanpasbaar en schaalbaar

Draadloze sensornetwerken zijn schaalbaar en aanpasbaar voor elk bedrijfstype of model. Er is altijd de mogelijkheid om sensoren op elk moment te verwijderen of toe te voegen, ongeacht de aard en groeisnelheid van de bedrijfsvoering.

Draadloze sensoren kunnen ook geïntegreerd worden met serves en platforms. Hierdoor is een bedrijf niet verplicht om bij een specifiek merk servers of controllers te blijven.

Storingen bepalen en oplossen

PHOTO CREDIT: WWW.FREE-MANAGEMENT-EBOOKS.COM

Wanneer een bepaalde vooraf ingestelde grenswaarde wordt overschreden, kunnen meldingen en waarschuwingen naar het personeel verzonden worden. Dit betekent dat op dat moment het aanwezige probleem opgelost kan worden voordat het probleem een vorm aan neemt. In feite kan hiermee een mogelijke downtime voorkomen worden.

Grote verlaging van de benodigde koelcapaciteit

Door de informatie die door een draadloos sensornetwerk wordt verstrekt, kunnen efficiëntie verhogende maatregelen worden geïmplementeerd in datacenters waardoor de koelbelasting van een faciliteit met tot wel 48 procent kan verminderen. Dit kan het totale totale energieverbruik van datacenters met 17 procent laten dalen. Bovendien verbetert het ook de PUE van een datacenter van ongeveer 1,83 naar 1,51.

Conclusie

Het gebruik van een draadloos sensornetwerk kan een flexibele lange termijn oplossing zijn voor temperatuurbewaking in datacenters. Draadloze sensornetwerken kunnen gegevens van miljoenen punten verzamelen waardoor deze betrouwbare informatie kunnen bieden bij het verbeteren van de operationele efficiëntie, kosteneffectiviteit en energiebesparingen. Grotere installaties met verschillende gateways kunnen een gecentraliseerd bewakingsplatform gebruiken om gegevens van alle gateways te verzamelen. Dit kan via de AKCPro Server, een draadloze tunnelserver die fungeert als centraal beheerplatform. Dit kan in eigen beheer worden bediend via de eigen server van een bedrijf of worden gehost in de cloud. Het is een datacenter infrastructuur beheerplatform dat nauw kan worden geïntegreerd met AKCP sensoren.

Een betrouwbare bewakingsoplossing door middel van draadloze technologie zal het klimaat effectief monitoren en op de lange termijn een waardige investering blijken te zijn. MCB Techniek heeft een reeks draadloze sensoren van de kasttemperatuur- en vochtigheidssensor, vermogen, luchtdruk verschilsensor, luchtstroomsensor, water lekdetectie sensor en andere sensoren om aan alle datacenter monitoring behoeften te voldoen.

Voor vragen over draadloze bewaking van datacenters stuurt u uw e-mail naar info@mcbtechniek.nl

Referenties:

https://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/wireless_sensor.pdf

Why wireless sensor networks for datacenters are becoming a must

https://ieeexplore.ieee.org/document/6137036

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/wireless-sensor-networks

The Importance of Wireless Sensor Network in a Data Center – AKCP

Monitoring van koelopslag en transport

Monitoring van uw gekoelde omgeving is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat uw gekoelde waren zoals voedsel, medicijnen of vaccins op de juiste temperatuur wordt opgeslagen en getransporteerd zodat in de volledige logistieke keten voldaan wordt aan de geldende voorschriften.

MCB Techniek levert monitoringoplossingen van #AKCP voor zowel transport als opslag.

Akoestische Emissie en materiaalonderzoek

Bij materiaalonderzoek en ontwikkeling van producten en constructies kan het van groot belang zijn om te bepalen wat de sterkte van het materiaal is ofwel of de constructie op de juiste manier ontworpen is zodat deze de gewenste krachten kan weerstaan.

Akoestische Emissie biedt hiervoor een interessante en zeer gevoelige real-time meettechniek welke slechts zeer beperkt het te testen object beïnvloed maar tegelijkertijd in staat is om vervormingen of beschadigingen vroegtijdig te detecteren.

De toepassing van akoestische emissie beperkt zich niet alleen tot materialen zoals staal en beton, maar ook bij natuurlijke producten zoals bij het droogproces van hout, detectie van houtworm, het watertransport in bomen of bij composiet materialen zoals bijvoorbeeld voor het bepalen van het ontstaan van materiaalmoeheid door continue belasting kan de Akoestische Emissie meettechniek een zeer interessante oplossing zijn.

 

Wat is Akoestische Emissie

Akoestische emissie is een verschijnsel waarbij tijdelijke geluidsgolven worden opgewekt door b.v. plastische vervorming, scheur/breuk, erosie, corrosie, impact of lekkagedetectie [EN 1330-9].

Het mechanisme dat aanleiding geeft tot emissie van de tijdelijke geluidsgolven is een plotselinge afgifte van elastische energie in het geval van plastische vervorming, scheur propagatie, erosie, corrosie en impact. In het geval van lekkage worden de tijdelijke geluidsgolven gegenereerd door wrijving van stromend medium.

Akoestische Emissie is een NDO techniek die gebruikt kan worden voor een veelvoud aan Asset Management of Asset Monitoring toepassingen in de industrie.

Monitoren van zonnepanelen

Zonnepanelen worden wereldwijd steeds vaker ingezet als alternatieve energiebron waarbij de lagere elektriciteitskosten en de lagere ecologische voetafdruk bijdragen aan de groeiende populariteit.

De prestaties van zonnepanelen verslechteren echter in de loop van de tijd en zijn tevens afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarnaast kunnen externe invloeden ook een negatief effect op de opbrengst hebben. Het is dus van belang om de energieafgifte en efficiëntie van uw panelen over de loop van de tijd goed bij te houden.

Met de door MCB Techniek geleverde Solar Panel Monitoring Systemen is het mogelijk om de zonnepanelen op individueel niveau en/of als complete systeem in een keer te monitoren.

Op basis van de juiste informatie kan dan onderhoud, reiniging of vervanging van de panelen ingepland worden.

MCB Techniek officieel distributeur AKCP Remote Monitoring oplossingen

MCB Techniek is vanaf 1 april 2021 officieel distributeur voor Nederland voor de Remote Monitoring en Wireless Tunnel oplossingen van AKCP. AKCP is al meer dan 30 jaar producent leverancier van dergelijke oplossingen voor diverse toepassingen zoals datacenter monitoring, generator monitoring, monitoring van zonnepanelen als ook medicijn en vaccin transport en opslag.