ValveSense klepinspectie

ValveSense is een mobiel inspectiesysteem om interne lekkages van onder andere kleppen en afsluiters op een eenvoudige manier op te detecteren. ValveSense beschikbaar in een uitvoering voor “normale” industriële omgevingen maar ook in een uitvoering voor toepassing in ATEX explosiegevaarlijke omgevingen.

Het inspecteren van kleppen en afsluiters hoeft niet moeilijk te zijn en ValveSense bewijst dit.

ValveSense is een eenvoudig en mobiel meetsysteem voor het uitvoeren van klepinspectie volgens ISO 18081 en is van groot belang omdat inspectie met akoestische emissie meetsystemen (zie DIN EN 1330-9) kleplekkage in een vroeg stadium kan detecteren.

ValveSense is dusdanig ontworpen dat iedereen het kan gebruiken en er geen specifieke en specialistische kennis nodig is. Het systeem is dusdanig opgezet dat dit zelfs voor ongetraind personeel te bedienen is.

  • Eén eenvoudige inspectie kit inclusief hardware en software.
  • Een gestandaardiseerd software gestuurd proces voor klepinspectie met geautomatiseerde sensorkoppeling.
  • Minimale meetfouten, verbeterde gegevenskwaliteit en onmiddellijke resultaten ter plaatse.
  • Beoordeling op basis van machine learning zal voortdurend worden verbeterd met trainingsgegevens.
  • Onmiddellijke generatie van rapporten.
  • Plan uw volgende onderhoudsactiviteiten voor de komende dienst op basis van het Senseven – rapport.

De ValveSense methode

Senseven_03.jpgDe software draait op een Android smartphone (dedicated en onderdeel van de meetkit) en geeft via een eenvoudig stappenplan de werk- en meetvolgorde. De software geeft de gebruiker aan op welke 5 (3 minimaal) meetposities de AE meting uit te voeren is waarna de software op basis van historische gegevens en vergelijking van meetwaarde een uitspraak kan doen of er sprake is van interne lekkage.

Identificatie van de betreffende klep kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Handmatig invoeren van de gegevens van de klep is een optie, maar voor meer geautomatiseerde systemen kan ook gebruik gemaakt worden van identificatie door Tag nummers, barcodes of zelfs door het lezen van RFID Tags.   

Meetgegevens worden in de Cloud oplossing opgeslagen waarna het voor de gebruiker of manager mogelijk is om gegenereerde metingen te bekijken, rapporten te genereren of zelfs historische met actuele meetwaardes te vergelijken.

De ValveSense klepinspectie kit

Het ValveSense klepinspectie systeem is beschikbaar in 2 verschillende uitvoeringen. Een uitvoering voor toepassing in veilige omgevingen en een uitvoering voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen zone 1 onder ATEX of IECEx. de ValveSense oplossing wordt geleverd als complete en geïntegreerde oplossing bestaande uit AE sensor(en), AE meetelektronica, kabels, en smartphone welke dedicated is voor zijn taak en vanuit de fabriek voorzien van de Valve Sense software. Dit alles wordt geleverd in een robuuste instrumentenkoffer.

ValveSense (non Ex)

De “normale” uitvoering van ValveSense is toepasbaar voor inspectie van kleppen en afsluiters in bijvoorbeeld de waterzuivering, voedingsmiddelenindustrie of de energiemarkt. Overal waar kleppen een belangrijk onderdeel van het proces vormen, en lekkage van een klep tot een ongewenste situatie leid door bijvoorbeeld productieverlies of zelfs gevaar voor installatie, medewerkers en omgeving.

ValveSense Ex zone 1 (ATEX/IECEx)

De Ex uitvoering van ValveSense is toepasbaar voor inspectie van kleppen en afsluiters in bijvoorbeeld de chemie, petrochemie, farmaceutische industrie en olie en gas wereld. Ook hier geldt dat ValveSense een eenvoudige oplossing biedt om lekkages van kleppen en afsluiters eenvoudig en vroegtijdig te kunnen ontdekken en daardoor ongewenste situaties te voorkomen.

https://mcb-techniek.nl/nieuws/eenvoudige-klepinspecties-valve-sense/