Gedeeltelijke ontlading

Het gebruik van akoestische Emissie meting voor het controleren van hoogspanning transformatoren op gedeeltelijke ontlading of overslag wordt al vele jaren uitgevoerd.

Gedeeltelijke ontlading is een elektrisch fenomeen dat ontstaat door een lokale diëlektrische afbraak. Gedeeltelijke ontladingen veroorzaken een geleidelijke verslechtering van de isolerende materialen wat uiteindelijk leidt tot een elektrische storing of kortsluiting. Hierdoor kan de apparatuur uiteindelijk ook uitvallen doordat dit tot een volledig defect van de kan leiden. Vooral voor zeer dure apparatuur zoals transformatoren die worden gebruikt bij energieopwekking of smart grids, moeten storingen zo veel mogelijk voorkomen worden. De betrouwbaarheid van de stroomvoorziening voor consumenten en de industrie hangt sterk af van de juiste en langdurige werking van deze transformatoren.

De kwaliteit en integriteit van de isolatie moet met geregelde intervallen gecontroleerd en bevestigd worden tijdens zowel de productiefase als tijdens normaal bedrijf. Regelmatige inspectie kan leiden tot een vroegtijdige herkenning van de problemen waardoor onderhoud tijdig uitgevoerd kan worden en zodoende grote schade aan de transformatoren en uitval van de installatie te voorkomen.

De techniek

Akoestische emissie meting is een geschikte methode om gedeeltelijke ontlading of overslag in transformatoren te detecteren en te lokaliseren. Het is een niet destructieve methode en is in staat om de hele bouwvorm van een transformator te controleren.

Door het akoestische emissie meetsysteem te laten luisteren naar de aanwezigheid van geluidsgolven die ontstaan door overslag kan direct een signalering gegeven worden zodra er zelfs maar een zeer lichte overslag plaats vindt.

Het voordeel

Akoestische Emissie meting is een niet destructieve (NDO) methode met het grote voordeel dat deze test kan worden uitgevoerd terwijl de transformator in gebruik is. Het resultaat hiervan is dat veel tijd en hierdoor geld bespaard kan worden doordat overslag vroegtijdig gedetecteerd kan worden waarna service ingepland kan worden en totale uitval voorkomen wordt.