Monitoring van zendmast locaties

De infrastructuur van mobiele netwerken moeten betrouwbaar zijn. Monitoring van de stroomvoorziening en de beveiliging van zendmast locaties is van groot belang voor een stabiele telecom infrastructuur. Veel netwerkproviders huren deze zendmasten op basis van service level agreements (SLA) waarin gesteld wordt dat deze (bijna) 100% uptime moeten bieden en waarbij zware boetes worden gerekend voor elke downtime. Het implementeren van een effectief remote monitoring systeem van zendmast locaties is daarom van essentieel belang voor dit soort kritieke infrastructuren.

Telecom infrastructuur monitoring

Mobiele netwerkoperators en netwerkproviders beheren de landelijke infrastructuur van telecommunicatie masten. Deze zendstations met zendmasten en bijbehorende communicatie elektronica vormen het belangrijkste onderdeel van het GSM mobiele netwerk. Via deze zendstations worden de radiosignalen gezonden en ontvangen welke bedoeld zijn voor mobiele telefoons en andere mobiele apparatuur. Naast de zendmasten bevatten deze zendstations de schakelkasten of schakelhuizen waarin de elektronische communicatie apparatuur geïnstalleerd is welke aangesloten is op de antennes op de zendmast. AKCP – sensoren worden gebruikt om de omstandigheden in de schakelkasten te monitoren, als ook om een interface te vormen met apparatuur van derden waardoor deze ook remote gemonitord kan worden.

Omdat veel zend locaties zich op afgelegen plekken bevinden, kunnen beveiliging en stroomvoorziening problematisch zijn. Om de locatie te beschermen tegen diefstal en vandalisme en om daarnaast ook een 100% uptime te garanderen, is een robuuste aanpak vereist voor het monitoren van de de beveiliging, het beheren van de toegang tot de site en het monitoren van de stroomvoorziening.

Zendmast locaties monitoring systeem

Om de hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de zendlocatie te bereiken, is het essentieel dat het juiste klimaat binnen de schakelkast behouden blijft. De temperatuurregeling verloopt via HVAC systemen. De airconditioning units dragen risico op storingen en hierdoor kunnen de temperaturen en vochtwaarde binnen de schakelkasten van de zendlocaties snel stijgen waardoor apparatuur onder stress komt te staan wat weer kan leiden tot storingen en uitval van de zendmast functionaliteit. Met AKCP temperatuur- en vochtigheidssensoren bent u er zeker van dat de werkomgeving binnen de BTS elektronicabehuizingen stabiel is.

Grafiek, History en Rapportage

Met behulp van de AKCPro Server centrale bewakingssoftware voert u monitoring en dataloggin uit van alle geinstalleerde bewakingselektronica. Monitor uw volledige zendmast infrastructuur en breng dit in kaart op indiviueel, regionaal of zelfs landelijk niveau. Genereer rapporten, waarschuwingen en meldingen, bekijk de beveiligingsstatus en beheer de toegang tot zendmast locaties.

Beheer Up-time en kom uw SLA afspraken na

Zendmast eigenaren moeten voldoen aan hun verplichtingen die zijn vastgelegd in Service Level Agreements (SLA’s). Indien ze niet voldoen aan de uptime verplichting zoals vastgelegd in de SLA, leidt dit tot financiële verliezen door de uitvaltijd van het netwerk. Bewaking op afstand van stroom en sitebeveiliging zorgt ervoor dat zendmasten operationeel zijn en blijven en dat back-up stroomvoorzieningen klaar zijn wanneer er een beroep op wordt gedaan.

AKCPro Server – Centrale Monitoring Software

AKCPro Server is de centrale monitoring- en beheersoftware van wereldklasse. Geschikt voor een breed scala aan bewakingstoepassingen. Gratis te gebruiken voor alle AKCP apparaten. Bewaak uw infrastructuur, of het nu gaat om één gebouw of externe locaties in een breed geografisch gebied. Integreer apparaten van derden met compatibele IP-camera’s van MODBUS, SNMP en ONVIF.

Bewaak al uw AKCP-apparaten

Alle geïmplementeerde AKCP – basiseenheden en aangesloten sensoren kunnen worden geconfigureerd en bewaakt vanaf AKCPro Server (APS). Basiseenheden communiceren met de server via uw bekabelde LAN (Local Network) of Wide Area Network (WAN). Externe sites zonder bekabeld netwerk verzenden gegevens naar de server via het mobiele datanetwerk* via een VPN-verbinding.

* Vereist basiseenheid met mobiele data 3G/4G modem

Met AKCPro Server bewaakt u dus uw remote zendmast installatie op een specifieke locatie of installaties op meerdere locaties gelijktijdig en eenvoudig met één centrale software. Bekijk grafieken, ontvang dagelijks rapporten, integreer sensor gestuurde live videocamera beelden en genereer e-mail- of sms-berichten als spanning of stroom buiten de vooraf ingestelde en gewenste waarden vallen of als er onverwachte entree activiteit is op camera’s of deuren.