Corrosiedetectie vlakke bodemtanks en opslagtanks

Corrosie is een groot gevaar voor onder andere tanks waarin een corrosief medium wordt opgeslagen. Vergevorderde corrosie leidt tot lekkage en in het ergste geval zelfs tot verlies van de integriteit wat weer kan resulteren in verlies van activa en het risico op schadeclaims. Een lekkend medium kan een gevaar vormen voor de gezondheid van mens en het milieu. Het is daarom van vitaal belang voor een operator corrosiedetectie in vlakke bodemtanks en opslagtanks uit te voeren om zodoende de toestand van zijn assets te kennen om daarmee het onderhoud in te plannen.

 

De techniek

Akoestische Emissiemeting is een methode voor het screenen van actieve corrosie en actieve lekkage in vlakke bodem tanks en andere opslagtanks. De testmethode maakt gebruik van akoestische emissies (trillingen) afkomstig van het corrosieproces of van het lekkend medium. De uitkomst van een AE meting geeft een indicatie of het object nog veilig is en geeft tevens een indicatie over de periode waarin de tank nog gebruikt kan worden voordat een volgende inspectie noodzakelijk is.

Het voordeel

Akoestische Emissie meting is een niet destructieve (NDO) meettechniek met het grote voordeel ten opzichte van andere NDO technieken dat AE techniek de operatie niet of voor een veel kortere tijd beïnvloedt. Bij AE meettechniek kunnen de sensoren aan de buitenzijde van de tank aangebracht worden terwijl de tank nog in bedrijf is. Vervolgens dient de tank gedurende enkele uren uit bedrijf genomen te worden om de werkelijke meting door te voeren. De tank mag dan gewoon met product gevuld blijven, alleen moeten alle pompen en dergelijke gestopt worden om stoorsignalen te voorkomen. Dit betekend dat de installatie slechts enkele uren niet beschikbaar staat voor de operator, dit in vergelijking met andere NDO technieken waarbij de tank enkele dagen of zelfs nog langer niet beschikbaar staat aan de operator omdat deze volledig leeg en gereinigd moet worden voordat een persoon de tank in kan/mag om de meting uit te voeren

Normering:

AE meettechniek voor corrosiedetectie in vlakke bodemtanks en opslagtanks is genormeerd wat het voordeel heeft dat alles waaraan voldaan moet worden om een goede meting te realiseren beschreven is in de betreffende norm. Afgezien dat dit een belangrijke leidraad is voor servicebedrijven geeft dit ook vertrouwen bij operators om service organisaties in te huren om corrosiemeting d.m.v. AE techniek op hun tanks uit te laten voeren.

De van toepassing zijnde norm is:

“CEN EN 15856:2010 -Non-destructive testing – Acoustic emission – General principles of AE testing for the detection of corrosion within metallic surrounding filled with liquid.”