R&D en materiaalonderzoek

Reeds lang wordt akoestische emissie toegepast bij R&D werkzaamheden en materiaalonderzoek omdat het juist bij materiaalonderzoek en ontwikkeling van producten van groot belang kan zijn om sterktemeting uit te voeren om zo te bepalen of de constructie op de juiste manier ontworpen is zodat het de gewenste krachten aan kan.

Akoestische Emissie biedt een zeer gevoelige realtime meettechniek die het te meten object niet of slechts heel beperkt beïnvloedt maar wel in staat is om bijvoorbeeld bij R&D of materiaalonderzoek beschadigingen die bij sterktemeting ontstaan vroegtijdig te detecteren. In de meeste gevallen worden de AE meetresultaten gebruikt om het ontwerp van materialen of constructies te verbeteren. d.w.z. het verhogen van hun sterkte.

De toepassing van AE is niet beperkt tot het verbeteren van technische materialen. AE wordt ook gebruikt om het droogproces van hout, watertransport in bomen, materiaalmoeheid door overbelasting, etc. te onderzoeken. 

AE metingen kunnen in een breed scala van toepassingen worden gebruikt om kennis van en een dieper inzicht over het gedrag van een materiaal onder belasting te verkrijgen. 

De techniek

Door het Akoestische Emissie meetsysteem te laten luisteren naar de aanwezigheid van geluidsgolven die ontstaan door breuk of wrijving kan direct een signalering gegeven worden zodra er een wijziging in het te meten materiaal ontstaat. Het grote voordeel is dat deze test zeer nauwkeurig en reproduceerbaar is en uitgevoerd kan worden op zeer kleine specimen als ook zeer uitgebreide constructies. Zelfs de kleinste afwijkingen kunnen op deze manier al vroegtijdig gedetecteerd en soms zelfs gelokaliseerd worden.   

Het voordeel

Akoestische Emissie meting is een Niet Destructief Onderzoek (NDO) methode met het grote voordeel dat deze techniek direct al gelijktijdig met de test uitgevoerd kan worden. Voor detectie van een afbreuk in het materiaal is slechts 1 sensor nodig die de geluidsgolf detecteert. Voor locatiebepaling van een afbreukpunt in een lineaire toepassing (zoals een snaar of pijp) is het van belang dat de geluidsgolf in ieder geval 2 AE sensoren bereikt, in een 2 dimensionaal vlak is het van belang dat de geluidsgolf in ieder geval 3 AE sensoren bereikt. Het resultaat hiervan is dat veel tijd en hierdoor geld bespaard kan worden tijdens onderzoekstrajecten.