Akoestische Emissie

Akoestische emissie is een verschijnsel waarbij tijdelijke geluidsgolven worden opgewekt door bijvoorbeeld plastische vervorming, scheur of breuk, erosie, corrosie, impact, lekkage. Akoestische Emissie is een onderzoeksmethode welke valt onder de zogenoemde niet destructieve onderzoekstechnieken (NDO). NDO wordt gebruikt voor het bepalen van de kwaliteit van een structuur of object en voor het detecteren van het ontstaan van defecten aan een object of structuur zonder het object of de structuur zelf te hoeven beschadigen. 

Producten

Een AE meetsysteem bestaat uit een bewakingselektronica, een software voor analyse en meerdere sensoren verspreid over het object op een dusdanige manier dat het gehele object bemeten wordt. Indien locatiebepaling van het defect gewenst is worden meer sensoren op een dusdanige manier ten opzichte van elkaar geplaatst dat het mogelijk is om bij benadering de locatie van de ontstane wijzigingen te kunnen detecteren. Naast de elektronica, software en sensoren bieden wij nog een breed scala aan accessoires en diensten om een complete oplossing te kunnen bieden.

AE Producten

Toepassingen

Door middel van Akoestische Emissie meting is het mogelijk om de gezondheid van objecten en structuren over langere perioden te bewaken. Door over langere periode verkregen gegevens met elkaar te vergelijken is het mogelijk om wijzigingen in de gezondheid van een object te detecteren en het gedrag van het defect te voorspellen.

AE Toepassingen

De AE methode biedt het voordeel dat actief groeiende defecten over langere periode gedetecteerd en geobserveerd kunnen worden, terwijl andere methoden periodieke inspectie vereisen om te controleren of bijvoorbeeld een scheur actief is of niet. Aangezien reparatie van bestaande scheuren soms meer kwaad dan goed kan doen aan een structuur, is het noodzakelijk om te bepalen of een defect wel of niet actief is voordat reparaties worden uitgevoerd.

De AE – methode kan tevens verborgen fouten lokaliseren. Dit voorkomt het onnodig uitvoeren van destructief onderzoeken van locaties om te zoeken naar het bestaan en de locatie van eventuele defecten.