Elektronica voor Akoestische Emissie

De elektronica voor Akoestische Emissie is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. De keuze voor welke elektronica voor uw Akoestische Emissie toepassing geschikt is, is afhankelijk van een aantal zaken.

Akoestische emissie (AE) is een onderzoeksmethode welke valt onder de zogenoemde niet destructieve onderzoeken (NDO). NDO wordt gebruikt voor het bepalen van de kwaliteit van een object ofwel het ontstaan van defecten aan een object zonder het object zelf te hoeven beschadigen.  Akoestische emissie is een verschijnsel waarbij tijdelijke geluidsgolven worden opgewekt door b.v. plastische vervorming, scheur/breuk, erosie, corrosie, impact, lekkage [EN 1330-9].

Wilt u Asset Management uitvoeren en dus over een langere periode een object of meerdere objecten bewaken op het ontstaan van defecten dan is de keuze voor een stationaire of vast geïnstalleerde elektronica AMSY-6 met meerdere kanalen en uitgebreide functies de logische keuze. Ook als u slechts een eenvoudige of kort durende controle uit wilt voeren op een object maar wel met een groot aantal sensoren of indien er uitgebreide berekeningen via gekoppelde systemen uitgevoerd moeten worden is een uitvoering in AMSY 6 het juiste product om hiervoor in te zetten.

Voor die objecten of metingen waarbij het slechts een eenvoudige controle betreft zoals bijvoorbeeld lekkagedetectie op kleppen of afsluiters of een eenvoudige test bij materiaalsterktemeting waar controle slechts op één of enkele objectdelen uitgevoerd moet worden of waarbij de noodzaak voor verdere verwerking en koppeling van de gegevens met een bovenliggend systeem niet van toepassing is, dan is het vaak voldoende om te kiezen voor een meetsysteem met slechts één of twee meetkanalen zoals de ASCO-DAQ2.