Monitoring van de luchtkwaliteit op de werkplek

Waarom is monitoring van de luchtkwaliteit op de werkplek van groot belang?

Photo Credit: greenairenv.com

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is geschat dat luchtvervuiling binnenshuis, inclusief blootstellingen op de werkplek, verantwoordelijk is voor ongeveer 3% van het wereldwijde ziekteverzuim.

Bewaking van de luchtkwaliteit op de werkplek is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Onzichtbare verontreinigende stoffen zoals koolmonoxide, fijnstof en dampen afkomstig van verkeer of andere schadelijke chemicaliën bijvoorbeeld door verfwerkzaamheden kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken en hierdoor leiden tot een lagere productiviteit van de werknemers.

Gevolgen van slechte luchtkwaliteit binnenshuis

Gevaarlijke en verontreinigde stoffen kunnen leiden tot een hele reeks gezondheidsproblemen, variërend van ademhalingsproblemen tot het slecht begrepen sick building syndroom (SBS). Het niet volgen en reguleren van de luchtkwaliteit op de werkplek kan de volgende gevolgen hebben voor de werkgever en de werkplek:

1. Gezondheidsproblemen van werknemers, die leiden tot ziekteverzuim, verlagen de productiviteit.

De luchtkwaliteit binnenshuis is van cruciaal belang, niet alleen voor het comfort van de werknemers, maar belangrijker, ook voor hun welzijn in kantoren, klaslokalen en andere werkplekken. Hoofdpijn, uitputting, concentratieproblemen en ontstekingen van de ogen, neus, mond en longen zijn allemaal in verband gebracht met een slechte luchtkwaliteit binnenshuis. Slechte ventilatie veroorzaakt een slechte luchtkwaliteit op de werkplek waardoor ziekteverzuim omhoog gaat.

Daarom heeft het investeren in een goed ventilatiesysteem en een indoor lucht kwaliteit monitoring systeem een positief en kostengunstig effect. Hiermee kunt u voorkomen dat uw teamleden regelmatig of voor langere periodes gemist moeten worden.

Volgens een onderzoek van het Britse “Office for National Statistics” koste ziekteverzuim op de werkplek de Britse economie in 2016 circa 137 miljoen werkdagen, wat neerkomt op een kostenpost van ongeveer £ 18 miljard. De meest voorkomende verklaring voor het ziekteverzuim in dit onderzoek waren sick building syndrome (SBS) symptomen zoals hoesten en verkoudheid. Door monitoring en beheersing van de luchtkwaliteit op de werkplek kan dus de productiviteit van medewerkers verhoogd worden.

2. Ongezonde werkplek, wat kan leiden tot ongemak en stress voor de werknemers.

Door een combinatie van betere isolatie van gebouwen, een steeds verdere automatisering van de werkzaamheden en de steeds verder stijgende werkdruk ervaren medewerkers steeds vaker symptomen zoals:

 • Lichamelijk ongemak
 • Stress
 • Duizeligheid
 • Depressie
 • Maag- of darmklachten
 • Spier, en psychologische spanning

Waarbij een deel van de oorzaak ook te relateren is aan een slechte luchtkwaliteit binnenshuis. Maar het is ook bekend dat een slechte luchtkwaliteit ergere lichamelijke klachten kan veroorzaken zoals bijvoorbeeld astma en andere luchtwegaandoeningen. Daarnaast kunnen milieuverontreinigende stoffen of afgesloten ruimtes met vochtige binnenomgevingen, extreme temperaturen en te weinig of te veel luchtcirculatie ook ernstige gezondheidsproblemen voor de werknemers veroorzaken.

Oorzaken van een slechte luchtkwaliteit in bedrijfsgebouwen:

Photo Credit: spacewell.com

Er zijn vele oorzaken te noemen waardoor de luchtkwaliteit in bedrijfsgebouwen beïnvloed wordt. Als belangrijkste factoren kunnen de volgende genoemd worden:

 • Slechte ventilatie (gebrek aan buitenlucht)
 • Problemen met temperatuurregeling
 • Hoge of lage luchtvochtigheid.
 • Schilderwerkzaamheden
 • Stof (van werkzaamheden)
 • In directe omgeving van drukke wegen
 • Schimmel
 • Reinigingsmaterialen
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Chemicaliën

Hoe belangrijk is een luchtkwaliteit monitoring systeem op de werkplek?

Gezien de oorzaken en de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit op de werkplek is het van groot belang om een goed monitoring systeem te installeren waardoor de luchtkwaliteit continue in de gaten gehouden wordt. Naast het eerder genoemde voorkomen van ziekteverzuim kan een goed geïnstalleerd monitoring systeem ook helpen om te weten of:

 • Monitoren of de genomen maatregelen ook werkelijk naar behoren werken.
 • Reiniging van het HVAC systeem op de juiste manier uitgevoerd is
 • Een hulpmiddel bieden voor werknemers bij de keuze van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), vooral voor die situaties waarbij gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen.
 • Een bevestiging zijn voor medewerkers dat hun gezondheid en welzijn een topprioriteit is van de werkgever.

Het monitoring systeem voor de luchtkwaliteit.

Photo credit: us.softbankrobotics.com

Om de luchtkwaliteit op de werkvloer te monitoren levert MCB Techniek de oplossingen van AKCP. Met meer dan 30 jaar ervaring heeft AKCP zijn bestaansrecht bewezen met hoogwaardige producten en uitstekende klantenservice.

De AKCP Wireless Air Quality Sensor detecteert verschillende schadelijke gassen en geeft de waarde van de aanwezige gassen in de lucht weer via een VOS-index (Vluchtige Organische Stoffen).

Voorbeelden van de gassen die onder de VOS index vallen zijn:

 • Aceton (bijv. van verven en lijmen)
 • Tolueen (bijv. van meubels)
 • Ethanol (bijv. van parfum, reinigingsvloeistoffen)
 • Waterstofsulfide (bijv. van rottend voedsel)
 • Benzeen (bijv. van sigarettenrook)

De VOS-index is een logaritmische schaal met een relatieve weergave van de belasting ten opzichte van de typische gassamenstelling binnenshuis in de afgelopen 24 uur. De VOS-schaal is ingezet met een waarde van 0 tot 500 waarbij 100 de gemiddelde waarde voor een “normale” luchtsamenstelling in de omgeving is. Bij VOS waarden hoger dan 100 betekend dit dat er in de afgelopen 24 uur een verslechtering van de luchtkwaliteit en dus een hogere concentratie gevaarlijke stoffen opgetreden is. VOS waarden lager dan 100 geven een daarentegen een verbetering van de luchtkwaliteit aan.

De AKCP Wireless Air Quality Sensor kan ook de massa concentratie van (stof) deeltjes meten. Dit kan worden gebruikt bij IAQ-beoordelingen (Indoor Air Quality) van bijvoorbeeld clean rooms maar uiteraard ook voor andere werkplekken. Het is niet mogelijk om met de AQS sensor te bepalen welk type deeltje er aanwezig is, maar het is wel te duiden dat deze deeltjes afkomstig zullen zijn van:

 • Uitlaatgassen
 • Stofdeeltjes in de lucht
 • Stuifmeel.

Conclusie

Het verbeteren en monitoren van de luchtkwaliteit op de werkvloer biedt vele voordelen en met de Wireless Tunnel oplossing van AKCP is dit op een eenvoudige en kosten gunstige manier te realiseren waardoor het een ideale manier is om de tevredenheid en productiviteit van werknemers te verhogen en tegelijkertijd de efficiëntie van het bedrijf te verbeteren.

Bron:

Why is Indoor Air Quality Monitoring Important in the Workplace? (hvactechblog.com)