Gezondheidsrisico’s beperken door luchtkwaliteit monitoring

Photo Credit: smoenergy.com

Luchtkwaliteit monitoring is van groot belang om gezondheidsrisico’s te beperken en overdracht van ziektes zoals COVID-19 te voorkomen. Monitoring van de luchtkwaliteit wordt steeds belangrijker voor huis, kantoor en openbare gelegenheden. Vóór de COVID-19-pandemie was er al een toenemende bezorgdheid over de luchtkwaliteit in binnenruimtes doordat huiseigenaren en bedrijven zich steeds meer bewust werden van de gezondheidsrisico’s van slecht geventileerde ruimtes.

Luchtverontreinigingen zoals schimmels, vluchtige organische stoffen, radon en andere verontreinigende stoffen kunnen schade toebrengen aan iemands gezondheid.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “veroorzaakt of verergert luchtvervuiling diverse niet-overdraagbare ziekten, waaronder beroerte, hartaandoeningen, chronische longziektes (COPD) en longkanker.” Deze luchtwegaandoeningen beïnvloeden uiteraard iemands gezondheid, maar veroorzaken ook financiële schade en kunnen zelfs leiden tot het verlies van een geliefde.

Door de WHO en door de Nederlandse regering is bevestigd dat het COVID-19-virus ook via deeltjes in de lucht overgedragen kan worden omdat de druppels gemakkelijk meegedragen worden door de lucht die we uit- en inademen.

Het risico van overdracht is het grootst binnen een afstand van circa één tot twee meter van een drager van het virus, maar ook op grotere afstand van een besmet persoon kan overdracht plaats vinden door kleinere druppels die langer in de lucht blijven hangen. Met de opnieuw toenemende besmettingsaantallen is het de hoogste tijd dat we onze indoor luchtkwaliteit opnieuw bekijken. Inmiddels heeft de Nederlandse regering dan ook het advies voor betere ventilatie op alle binnen locaties toegevoegd aan de basisregels ter bestrijding van de COVID-19 pandemie.

Dit betekent dat of we nu thuis zijn, op kantoor werken of als we publieke locaties bezoeken zoals restaurants, cafés en bioscoop, het van belang dat er gezorgd wordt voor een goede ventilatie en een goede luchtkwaliteit.

De eerste stap naar luchtkwaliteit monitoring

Photo Credit: www.techhive.com

De eerste stap naar verbetering van de luchtkwaliteit is om deze te monitoren.  Monitoren van de luchtkwaliteit kan met luchtkwaliteit sensoren. Een luchtkwaliteit sensor is een apparaat welke deeltjes (PM) lucht binnen een bepaald gebied meet. Er zijn veel verschillende luchtkwaliteit sensoren bijvoorbeeld die zuurstof, kooldioxide en andere gasconcentraties in het ruimte meten.

Omdat bij veel gebouwen ramen niet te openen zijn of ruimtes slecht of niet de ventileren zijn, kunnen de luchtverontreinigingen die binnen die ruimte ontstaan of aanwezig zijn zich snel verspreiden en gezondheidsrisico’s voor iedereen binnen die ruimte betekenen. Daarom is een luchtkwaliteit monitoring systeem uiterst nuttig om te bepalen of zich schadelijke gassen of deeltjes in de lucht bevinden.

Voordat een nieuw luchtfiltersysteem of luchtbehandelingssysteem gekozen wordt, moet eerst het huidige HVAC-systeem beoordeeld worden. Een controle hierop helpt om te bepalen welke onderdelen van het HVAC-systeem onderhoud nodig hebben of misschien zelfs aan vervanging toe zijn. Daarnaast zal een eerste controle ook helpen om de potentiële gezondheidsrisico’s binnen het gebouw in kaart te brengen. Kortom, een eerste beoordeling helpt bij het plannen van de implementatie van een luchtkwaliteit monitoring systeem.

Na de eerste beoordeling kan op zoek gegaan worden naar een luchtkwaliteit monitoring systeem dat past bij de behoeftes. Hieronder een aantal factoren waar rekening mee gehouden dient te worden.

 • Minimale deeltjesgrootte – De meeste sensoren die deeltjes meten (Particle Monitor – PM) kunnen alleen deeltjesgroottes detecteren vanaf 1,0 µm, PM 1 genaamd. En geen enkele luchtkwaliteit sensor van het type PM 1 kan deeltjesgroottes onder 0,5 µm niet detecteren.
 • Geautomatiseerde monitoring – Wat is nou makkelijker dan een systeem wat automatisch de meetwaarden in de gaten houdt, alles beter dan met enige regelmaat handmatig de waarden noteren. Er zijn luchtkwaliteit bewakingssystemen met een koppeling die toegankelijk is via bijvoorbeeld mobiele telefoons of een laptop.
 • Kamergrootte – voor bepaling van het monitoring systeem is ook rekening te houden met de vorm en het formaat van de ruimte. Is de ruimte te groot, of zijn er meerdere plekken waar ophoping kan plaats vinden dan is mogelijk een monitoring systeem met een enkele sensor niet voldoende. Tevens moet gekeken worden wat de beste plek is voor het monitoring systeem.
 • Vast of mobiel – Een handheld sensor kan makkelijk in gebruik lijken, maar dat betekend ook op gezette tijden alle ruimtes monitoren maar ook dat er momenten zijn waarin niet gemeten wordt. Daarnaast zijn de meeste handheld sensoren enkelvoudig uitgevoerd waardoor geen volledig beeld van een ruimte ontstaat. Vast geïnstalleerde sensoren monitoren continue de ruimte en zijn sneller, nauwkeuriger en minder arbeidsintensief.

Houd daarom rekening met de bovenstaande punten bij de keuze voor aan luchtkwaliteit monitoring systeem.

De eigenschappen van een goed luchtkwaliteit monitoring systeem.

Tegenwoordig zijn er veel sensoren voor bepaling van de luchtkwaliteit op de markt en iedere fabrikant beweert uiteraard beter te zijn dan de anderen. Er zijn echter bepaalde eigenschappen waar u naar dient te kijken bij de keuze voor het juiste en beste luchtkwaliteit monitoring systeem voor uw toepassing.

Nauwkeurigheid is de eerste functie die belangrijk is bij luchtkwaliteit monitoring. Nauwkeurigheid als in het meten/detecteren van de juiste concentratie van een luchtverontreiniging. Een nauwkeurige luchtkwaliteitsmonitor mag geen vals-positieve of vals-negatieve metingen aangeven. Een snelle reactietijd duidt vaak ook op een hoogwaardige luchtkwaliteit sensor. Een geschikte luchtkwaliteit monitoring sensor moet zelfs de lage niveaus tot PM0,5 van luchtverontreinigende stoffen kunnen detecteren. De luchtkwaliteit sensor moet tevens beschikken over een hoge herhalingsnauwkeurigheid, de resultaten mogen niet te veel fluctueren, omdat ook dit wijst op onnauwkeurigheid.

Bovendien is een goede luchtkwaliteit sensor duurzaam. Deze moet bestand zijn tegen blootstelling aan hoge temperaturen, aan stof en temperatuurveranderingen. De fysieke componenten, vooral de sensoren, moeten ook duurzaam zijn bij plotselinge stoten of vallen en natuurlijk is het juiste device gebruiksvriendelijk. Een hoogwaardig luchtkwaliteit monitoring systeem moet gemakkelijk zijn in gebruik. Hoewel het altijd enige tijd kan kosten om met een nieuw meetsysteem bekend te raken, moet een goede luchtmonitor direct gemakkelijk af te lezen en te begrijpen zijn, zelfs voor degenen die nieuw zijn met gebruik van de apparatuur. Bij gebruik van een luchtkwaliteitsmonitor moeten deeltjesmetingen in real-time worden uitgevoerd. Plotselinge veranderingen van verontreinigende stoffen moeten direct gemeld worden en niet pas minuten of zelfs uren later. De meeste luchtkwaliteit monitoring systemen hebben een waarschuwingsfunctie die u waarschuwt als een verontreinigende stof een gevaarlijk niveau bereikt.

Voordelen van een goed luchtkwaliteit monitoring systeem.

Photo Credit: cruzae.com

Luchtkwaliteit monitoring systemen hebben veel voordelen. In eerste instantie is het een effectieve maatregel om het risico op verspreiding van luchtverontreiniging te beperken. Luchtkwaliteit monitoring systemen identificeren de concentratie van verontreinigende stoffen, waardoor een preventieve actie kan worden bepaald en uitgevoerd. Tevens helpt een dergelijk systeem om te bepalen of het gebouw voldoet aan de luchtkwaliteitsnormen. Luchtkwaliteitsmonitoring helpt ook de lucht die we thuis inademen te verbeteren. Luchtkwaliteit monitoring is daarom van groot belang om gezondheidsrisico’s te beperken en overdracht van ziektes zoals COVID-19 te voorkomen.

Covid-19-risico beperken met een luchtkwaliteit monitoring systeem

Nu de voordelen en het belang van luchtkwaliteit monitoring bekend is, is de volgende stap om te weten hoe u gezondheidsrisico’s binnenshuis kunt beperken. De American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) merkt op dat luchtcirculatie een cruciaal aspect voor binnenlucht is. ASHRAE beschrijft dit als volgt:

“The transmission of SARS-CoV-2 through the air is sufficiently likely that airborne exposure to the virus should be controlled. Changes in building operations, including the operation of heating, ventilation, and air-conditioning systems, can reduce airborne exposures.”

Met behulp van een luchtkwaliteit monitoring systeem kan het binnenklimaat op de juiste manier in kaart gebracht worden en maatregelen genomen worden om zodoende te zorgen voor een veilige en goed geventileerde omgeving. Hierdoor kunnen tevens effectief acties ondernomen worden om COVID-19-virus besmettingen te voorkomen. Luchtkwaliteit monitoring is dus van groot belang om gezondheidsrisico’s te beperken en overdracht van ziektes zoals COVID-19 te voorkomen.

MCB Techniek levert luchtkwaliteit monitoring oplossingen van AKCP.

AKCP is een van oorsprong Amerikaans firma met meer dan 40 jaar ervaring in het leveren van professionele sensoroplossingen. AKCP is gespecialiseerd in SNMP-gebaseerde netwerken en embedded device technologie. Het bedrijf creëerde en definieerde de markt voor netwerk gebaseerde oplossingen voor klimaat- en beveiligingsmonitoring.

De AKCP Wireless Tunnel luchtkwaliteit sensor

De AKCP draadloze luchtkwaliteit sensor combineert een meting van luchtdeeltjes, metaaloxidegassen (MOx), temperatuur en vochtigheid in één sensor.

Meting van luchtdeeltjes

Een luchtdeeltjessensor wordt gebruikt bij IAQ-beoordelingen (Indoor Air Quality) van cleanrooms en op werkplekken. Het specifieke type deeltjes wordt niet gedetecteerd, maar de AKCP sensor identificeert wel de hoeveelheid of massa van de deeltjes in de lucht. Deze luchtdeeltjes kunnen dan afkomstig zijn van:

 • Uitlaatgassen
 • Stofdeeltjes in de lucht
 • Stuifmeel

Meting van metaaloxidegassen (MOx)

De AKCP sensor detecteert de verschillende metaaloxidegassen (MOx) en geeft de waarde weer als een VOC-index. Voorbeelden van deze gassen zijn:

 • Aceton (bijv. verven en lijmen)
 • Tolueen (bijv. meubels)
 • Ethanol (bijv. parfum, reinigingsvloeistoffen)
 • Waterstofsulfide (bijv. rottend voedsel)
 • Benzeen (bijv. Sigarettenrook)

De VOC-index is een logaritmische schaal ten opzichte van de gemiddelde gemeten gassamenstelling van de afgelopen 24 uur. Het bereik van de schaal loopt van 0 tot 500 waarbij de typische waarde voor een normale omgeving 100 bedraagt. Waarden groter dan 100 wijzen op een verslechtering van de luchtkwaliteit met een hogere concentratie metaaloxidegassen dan de waarde in de afgelopen 24 uur. Waarden lager dan 100 geven een verbetering van de luchtkwaliteit aan. De AKCP luchtkwaliteit sensor heeft de mogelijkheid om stoffen te detecteren in de PM klassen van PM0,5 tot PM10 en de sensor kan ook de massaconcentratie van de aanwezige deeltjes meten.

Geen bedrading met Wireless Tunnel

De AKCP Wireless Tunnel Air Quality Sensor communiceert en registreert automatisch gegevens naar de dichtstbijzijnde AKCP Wireless Tunnel Gateway voor een real-time en toegankelijke monitoring van de luchtkwaliteit van de ruimte. Zelfs voor grotere gebouwen is Wireless Tunnel een ideale oplossing want aan één Wireless Tunnel Gateway kunnen tot 30 sensoren gekoppeld worden.

Bewaak uw luchtkwaliteit met AKCPro Server

Mochten er vanwege de afmetingen of indeling meer dan 30 sensoren noodzakelijk zijn en er dus meer Wireless Tunnel gateways gebruikt moeten worden om uw volledige gebouw te monitoren dan kunnen alle Wireless Tunnel gateways en daaraan gekoppelde sensoren worden bewaakt en ingesteld via vanuit AKCPro Server (APS). De Wireless Tunnel gateways communiceren met de AKCPro Server via een LAN (Local Area Network) of WAN (Wide Area Network) verbinding. Externe sites zonder de mogelijkheid van een bekabeld netwerk kunnen gegevens verzenden naar de AKCPro server via het mobiele datanetwerk.

AKCPro Server is toegankelijk via uw smartphone, tablet of desktop. De toegang hiertoe is onafhankelijk van het besturingssysteem en het kan worden bekeken via de HTML5-gebruikersinterface in elke webbrowser.

Conclusie

Luchtkwaliteit monitoring is van groot belang om gezondheidsrisico’s te beperken en overdracht van ziektes zoals COVID-19 te voorkomen. In gesloten en normaal slecht geventileerde ruimtes is het nu des te belangrijker om ventilatie binnen op orde te brengen en te houden. De dreiging van de COVID-19-pandemie en andere dodelijke ziekten brengt ons ertoe om de luchtkwaliteit van onze huizen en werkplekken te heroverwegen.

Het kiezen van een luchtkwaliteit monitoring systeem vereist een paar overwegingen. Mogelijk moet u eerst de specificaties van het apparaat en de kamergrootte voor uw monitoring behoefte controleren. Een luchtkwaliteit monitoring systeem biedt voordelen, met name voor de gezondheid en veiligheid van de aanwezigen. Het minimaliseert het risico op verspreiding van luchtverontreinigende stoffen, wat helpt bij het voorkomen van ziekten. Het helpt mee met het verbeteren van de luchtkwaliteit in huizen en andere omgevingen en in combinatie met andere technologieën kunnen luchtkwaliteit monitoring systemen ook helpen bij de bestrijding van het COVID-19-virus.

Een hoogwaardig luchtkwaliteit monitoring systeem moet nauwkeurigheid, consistentie en real-time respons bieden. Het moet duurzaam zijn en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface bevatten.

Bent u op zoek naar een goed en betrouwbaar luchtkwaliteit monitoring systeem, neem dan contact met ons op.

Referenties:

Mitigating Health Risks with Air Quality Monitor (hvactechblog.com)

Geplaatst in nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *