Valve Sense

De snelle, eenvoudige en gunstig geprijsde oplossing voor het detecteren van lekkages van kleppen en afsluiters. Het inspecteren van kleppen en afsluiters hoeft niet moeilijk te zijn.

Valve sense is een eenvoudig en mobiel meetsysteem voor het uitvoeren van klepinspectie volgens ISO 18081 en is van groot belang omdat inspectie met akoestische emissie meetsystemen (zie DIN EN 1330-9) kleplekkage in een vroeg stadium kan detecteren.

Valve Sense is dusdanig ontworpen dat iedereen het kan gebruiken en er geen specifieke en specialistische kennis nodig is. Het systeem is dusdanig opgezet dat dit zelfs voor ongetraind personeel te bedienen is.

  • Eén eenvoudige inspectie kit inclusief hardware en software.
  • Een gestandaardiseerd software gestuurd proces voor klepinspectie met geautomatiseerde sensorkoppeling.
  • Minimale meetfouten, verbeterde gegevenskwaliteit en onmiddellijke resultaten ter plaatse.
  • Beoordeling op basis van machine learning zal voortdurend worden verbeterd met trainingsgegevens.
  • Onmiddellijke generatie van rapporten.
  • Plan uw volgende onderhoudsactiviteiten voor de komende dienst op basis van het Senseven – rapport.

De Valve Sense methode

De software draait op een Android smartphone (dedicated en onderdeel van de meet kit) en geeft via een eenvoudig stappenplan de werk- en meetvolgorde. De software geeft de gebruiker aan op welke 5 (3 minimaal) meetposities de AE meting uit te voeren is waarna de software op basis van historische gegevens en vergelijking van meetwaarde een uitspraak kan doen of er sprake is van interne lekkage.

Identificatie van de betreffende klep kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Handmatig invoeren van de gegevens van de klep is een optie, maar voor meer geautomatiseerde systemen kan ook gebruik gemaakt worden van identificatie door Tag nummers, barcodes of zelfs door het lezen van RFID Tags.   

Meetgegevens worden in de Cloud oplossing opgeslagen waarna het voor de gebruiker of manager mogelijk is om gegenereerde metingen te bekijken, rapporten te genereren of zelfs historische met actuele meetwaardes te vergelijken.

De Valve Sense klepinspectie kit

Het Valve Sense klepinspectie systeem wordt geleverd als complete oplossing bestaande uit AE sensor(en), AE meetelektronica, kabels, en smartphone vanuit de fabriek voorzien van de Valve Sense software. Dit alles wordt geleverd in een robuuste instrumentenkoffer.

https://valvesense.nl/